Viesnīca "Vidzeme" Viesnīcas noteikumi

Par viesnīcu

Viesnīcas numuri

Rezervācija

Foto galerija

Viesnīcas noteikumi

Kontakti


1.
2.3.

4.

5.


6.

7.


8.

9.

10.11.
Viesi viesnīcā ierodas no plkst. 15:00
Ārzemniekiem apmetoties viesnīcā, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID) un jāaizpilda ārzemnieku deklarācijas veidlapa sakarā ar Latvijas pievienošanos Šengenas zonai
Viesi viesnīcā „Vidzeme” norēķinās par numuru ierodoties. Ja viesis vēlas, viņš var apskatīt numuru pirms apmaksas
Viesis saņem numura atslēgas un, ja nepieciešams, viesnīcas administrators pavada viesi un ierāda viņam numuru
Reģistrējoties viesnīcā, viesis tiek informēts par brokastu laiku un vietu, kā arī viņam tiek ierādīta vieta, kur novietot automašīnu
Viesi, uzturoties viesnīcā, uzvedas tā, lai netraucētu citus viesnīcas viesus
Informācijas par viesnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, apkārtni, tūrisma un izklaides iespējām var saņemt pie administratora
Viesi viesnīcas numuru atbrīvo līdz plkst. 12:00, nododot viesnīcas administrācijā atslēgu
Viesim prombraucot, ja viņš to vēlas, administrators izsauc taksometru
Viesim prombraucot, viesnīcas administrators labprāt uzklausīs viesa atsauksmes, piezīmes un ierosinājumus par viesnīcas sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī rezervēs numuru nākošai reizei
Viesnīcai „Vidzeme” katrs klients un viņa vēlmes ir svarīgas
SIA WOLTEC ©